0

No products in the cart.

Quyền được phép sử dụng trang unistar.vn và dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo điều khoản dịch vụ này hoặc trường hợp người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp đó, unistar.vn có thể chấm dứt việc sử dụng của người sử dụng bằng hoặc không cần thông báo.

Người sử dụng không được phép:

(a) Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) Vi phạm pháp luật, quyền lợi Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của unistar.vn;

(c) Gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(d) Xâm phạm các quyền của Unistar.vn, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(e) Liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

Người sử dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng trang Unistar.vn, bạn có thể gặp phải nội dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép và trong bất cứ trường hợp nào, Unistar.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Unistar.vn.